Piyasalar getiriliyor... Lütfen Bekleyiniz.10 Ekim 2014 Cuma, 17:02

DAÜ Senatosu’ndan,Öztoprak için önemli karar!DAÜ SENATOSU VAKIF YÖNETİCİLER KURULU’NUN GEREKÇELİ KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu (DAÜ VYK), DAÜ Senatosu’nun Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ın rektör olarak atanması için yapmış olduğu önerinin senatoya geri iade edilmesiyle ilgili gerekçeli kararını 8 Ekim 2014 tarihinde Rektörlüğe iletmiştir. Bunun üzerine gerekçeli kararları değerlendirmek için 10 Ekim 2014 tarihinde saat 10:00’da toplanan DAÜ Senatosu aşağıdaki kararları almıştır.

Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun, Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ın Rektör atanmasına ilişkin olarak verdiği karar, gerekçeleri ve karara şerh düşen üyelerin de görüşleri değerlendirilerek, şu sonuçlara ulaşılmıştır:

* DAÜ Yasası’nda Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun en yüksek düzeyde karar organı olduğu düzenlenmektedir. Ancak, hiçbir makam veya merci, kaynağını Anayasadan ya da Anayasa’ya uygun olarak yürürlüğe konulmuş olan yasalardan almadığı bir yetkiyi kullanamaz. Yasaların ve Anayasa’nın başka bir makama verdiği yetkilere saygı göstermek zorundadır. DAÜ Yasası Rektör atamasına ilişkin olarak özel bir hüküm içermekte, Senato’ya öneride bulunma yetkisi, VYK’ya da atama yetkisi vermektedir. Yasaya göre atama işleminin yapılabilmesi için Senato’nun öneride bulunması gerekmekte, yani Senato’ya Rektör atama süreci ile ilgili ilk adımı atma yetkisi verilmektedir.

* Senato, Yasa’nın kendisine verdiği yetkiyi kullanmıştır. Yasa’nın verdiği yetki ancak yasa ile kısıtlanabilir. DAÜ Yasası’nda Senato’nun bu konudaki yetkisini kısıtlayan hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Kaldı ki, Şerh düşen VYK üyelerinin gerekçelerinde de belirtildiği üzere, VYK,  Rektör atama sürecini başlatmaya yönelik Senato kararına hiçbir şekilde itiraz etmemiş, hatta, Senato önerisini, yaptığı üç toplantıda tartışmıştır. VYK’nın Senato kararına üç ay boyunca hiçbir itirazda bulunmaması ve konuyu üç kez görüşmüş olması, Senato’nun süreci başlatmaya yönelik kararını zımnen tanıdığı ya da kabul ettiği anlamını taşımaktadır. Nitekim daha önce de, Rektör atama sürecine ilişkin olarak VYK kararının bulunmadığı bir durumda, Senato bir aday önermiş ve VYK tarafından atama yapılmıştır. Bu sebeplerden dolayı, Senato’nun Rektör atama sürecine ilişkin yetkisini kullanabilmesi için VYK’nın kararının olması gerektiğine yönelik gerekçe hukuki dayanaktan yoksundur.

* Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ın halen görevinin başında bulunması, Senato’nun önerisinin reddi için bir gerekçe değildir. Zira, VYK, Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı atarken, mevcut görev süresinin sona ereceği tarihten itibaren atayabilmektedir. İdarenin devamlılığı bakımından, görev süresi bitmeden, görev süresinin bitiminden itibaren atama yapılması daha uygun olacaktır.

* VYK’nın, yapılan öneri doğrultusunda Rektör ataması yapmadığı durumda, Üniversite yönetimi bakımından ciddi sıkıntılar ortaya çıkacaktır. DAÜ Yasası’nda vekil atamaya ilişkin hiçbir hüküm olmadığından, asaleten atama usulü vekil atama bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla, Rektörlük makamına vekaleten bir kişinin atanması da Senato önerisi olmadan hukuken mümkün olmayacaktır.

* Tüm bu gerekçeleri ve eğilim yoklamasında ortaya çıkan Prof. Dr. Abdullah Öztoprak lehine %78 oranındaki çalışan desteğini dikkate alan Senatomuz, 3 Ekim 2014 tarihinde aldığı Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ın Rektör olarak atanması için yeniden önerilmesi kararının arkasındadır.

* 2007 yılında Senato tarafından onaylanmış olan ve tüm paydaşların uzlaşısıyla hazırlanan özerk ve demokratik DAÜ Yasa tasarısının Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanmış şeklinin bilgi amacıyla Senatörlere dağıtılması önerilmiş ve uygun bulunmuştur.

* DAÜ Senatosu ayrıca VYK ile görüşmek üzere bir de komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştır.

 

Kaynak: DAÜ HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

Copyright © 2013 Xturk MultiMedya Tema. Powered by Wordpress.
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz