23.5 C
Lefkoşa
19 Eylül 2021 Pazar

GERÇEK VE SANAL KUTSAL KÜTÜPHANELER

Bu yazının konusu; tüm ‘bilgi’, ‘düşünce’, ve ‘insan yaratımları’nın her türünün sağlandığı, örgütlendiği, erişime sunularak paylaşıldığı ve kullanıldığı, sinerji ile tüketildiği ve tüketilirken de bilginin, düşüncenin ve insan yaratılarının üretildiği, kutsal gerçek ve sanal ‘bilgi örgütü sistemi’nin ve onun yaygın ve geleneksel bir türü olan ‘Kütüphane’nin ‘Haftası’.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aynı zamanda kutlanan ‘Kütüphane Haftası’nın 57.si çeşitli etkinliklerle gerçekleşmekte. Kütüphane Haftası’nda, bilgi, düşünce ve insan yaratımları ve onların taşıyıcıları bağlamında, bilgi ve uygulama alışverişini artırmak; bireysel ve toplumsal gelişim sürecinde üretken bilginin gerekliliği konusunda bireysel ve toplumsal bilinci uyandırmak ve canlı tutmak; insanlar arasındaki farkındalığın, birlikteliğin, barış ve dostluğun sağlanması ve artmasını gerçekleştirmede ve var olan birçok farklı kültürleri ve grupları birleştirme becerisinde “bilginin gücü” üzerine güçlü bir anlayışı geliştirmek gibi hedefler bulunmaktadır.

Kütüphane Haftası, insanlar için ‘bilgi örgütleri’nin insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, insanlarla bilgi, düşünce ve insan yaratmaları bağlamında daha iyi bir iletişim kurmak için bir fırsat olarak da değerlendirilmektedir. Kütüphane Haftası’nda yapılan etkinlikler, bireysel ve toplumsal işlevlerinin yanı sıra uluslararası, ulusal ve yerel ‘bilgi örgütleri’ (kütüphaneler, arşivler, bilgi-belge merkezleri, müzeler vd.), ‘bilgi profesyonelleri’ (kütüphaneciler, arşivciler, bilgi-belge uzmanları, müzeciler vd.) ve toplum üyelerinin bir araya gelmesini de sağlamaktadır.

Bireyin, toplumun ve insanlığın ‘özgürlüğü’, ‘gönenci’ ve ‘sürdürülebilir gelişmesi ve kalkınması’, temel insani değerlerdir. Bunlar ise, her alanda aktif rol oynamak ve demokratik haklarını kullanmak için çok iyi bilgilenmiş bireylerin yeteneği ile elde edilebilir. Şeffaflık, yapıcı katılım ve demokrasinin gelişmesi hem kaliteli ve yeterli eğitime ve öğretime, hem de bilgi, düşünce ve insan yaratmalarına, kültür-sanat ve enformasyona özgür ve sınırsız erişim ile olanaklıdır. Doğru, güvenilir, gerçek, geçerli, geçmiş ve güncel bilgiye, yerel, ulusal ve uluslararası erişim olanağı sunan tüm ortamlar, bireylerin, toplumların ve insanlığın yaşam boyu öğrenmesi, bağımsız karar vermesi ve kültürel, sosyal, ekonomik gelişimi ve entelektüel özgürlüğü için temel koşul olarak görülmektedir. Bu temel koşulun var olması ve geleceğe taşması ise tüm bilim ve uygulama alanlarının, bireyin, toplumun ve insanlığın eğitim, kültür-sanat ve bilgi gereksinimlerini en mükemmel şekilde karşılaması ile mümkün olabilecektir. Bu durum ise, tüm bilim ve uygulama alanlarında yaratıcı, yenilikçi ve üretken bilginin, bilgi sistemlerinin ve bilgi hizmetlerinin varlığını ve sürekli geliştirilmesini gerektirir.

Bireyi, toplumu, insanlığı ve onların yarattığı tüm ürünleri, ortamları, yapıları, kurumları, kuralları, yöntemleri, süreçleri ve diğer tüm oluşumları var eden bilginin, bilgi sistemlerinin ve hizmetlerinin oluşumunda ve sürekli geliştirilmesinde kritik bir rol üstlenen “doğru ve güvenilir, hızlı ve etkin ‘Bilgi Örgütü Sistemi’nin ve onun yaygın ve geleneksel bir türü olan ‘Kütüphane’nin varlığı” en temel koşullardan biridir.

Bir bilgi profesyoneli ve bilgi örgütleri (kütüphane dahil her türünün) aşığından, yalnızca 57. Kütüphane Haftası vesilesiyle değil, bu köşede her yazı vesilesiyle genellikle gizli olarak verilen mesaj ve dilek: Yaşamın her anını Gerçek Evinde (Kütüphane vb.) Aydınlanma-Kütüphane Günü olarak düşünmek, gerçeğin bilgisiyle ve bilinçle yaşamak dileğiyle.

 

PROF. DR. MESUT YALVAÇ

Prof.Dr. Mesut Yalvaç

Kıbrıs İlim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Ana Sayfa EĞİTİM GERÇEK VE SANAL KUTSAL KÜTÜPHANELER

BU HABERİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

TÜRKİYE KOVİD-19 GENEL DURUM / 17 EYLÜL 2021 CUMA

TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Corona virüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi...