25.8 C
Lefkoşa
16 Nisan 2021 Cuma

İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ZENGİNLİĞİ

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, tüm toplumlar, her alandaki yeni yapılanmalara, kavramlara, oluşumlara, yöntemlere, yeni teknolojilere, nüfus ve nüfusun çeşitliliğindeki artışa ve eğitim, öğretimle ilgili yeni gelişmelerin ve eğitimsel girişimlerin neden olduğu hızlı değişimlere yanıt vermektedirler. Bu değişimleri yaratabilen, yönetip yönlendirebilen ve bu değişimleri fırsata dönüştürebilen toplumların, gelişmiş toplumların en önemli kaynağı ise onların insanlarının çeşitliliğindeki zenginliktir.

Toplumların insan çeşitliliği, ırk ve etniklikten daha fazlasını içerir. Bunlar, fiziksel engellilik, seksüel yönlenme, yaş, dil, inanç, kültür, sosyal sınıf ve diğerleridir. Demokrasi, tüm insanlara karşı saygıda kökleşmiştir. Saygı ise anlayış üzerine temellenmiştir. Gelişmiş toplumlar, anlayış ve saygı üzerine temellenmiş toplumları yaratmak için en temel kaynağın;

  • “Davranış geliştirme, yetenek geliştirme, bilgi, beceri ve tutum kazanma süreci” olarak tanımlanan ‘eğitim’ ve
  • “Belli bir amaca göre, ilgili disiplin alanlarına özgü olarak gereken bilgileri verme, beceri kazandırma; bunun için etkili öğrenme düzenlemeleri oluşturma ve kılavuzluk etme işi olarak tanımlanan ‘öğretim’ olduğuna inanırlar.

Bilgi örgütleri ve bilgi profesyonelleri, öğrenmek, büyümek ve gelişmek, düşlerini gerçekleştirmek isteyen insanlara bilgi sunarlar. Onların gücü daima doğru, güvenilir ve geçerli bilginin çeşitliliği ve tüm insanlara hizmet vermeye taahhütleri olmuştur.

Bilgi mesleği ve her türden bilgi örgütleri, bizim kendimizi, birbirimizi ve yaşamın her alanı ile ilgili her şeyi iyi anlama ve öğrenmemize yardım edebilecek çeşitli fikirlere ve bakış açılarına bir forum sağlarlar. Bilgi örgütleri ve bilgi profesyonelleri, insanların, toplumun ve insanlığın çeşitli ihtiyaçlarına hizmet vermek için, ayrım gözetmeksizin bilgi ve bilgi kaynaklarını sağlamayı ve insan bilgi ve deneyimlerinin çeşitliliğine saygı duymayı taahhüt etmişlerdir. Onlar, basılı, sözlü, görsel tarihleri ve tarih boyunca insan bilgi ve deneyimlerini bulurlar, elde ederler, düzenlerler, korurlar ve erişilebilir kılarlar.

İnsanların ve toplumların gereksinimleri ve beklentileri önceki yıllara göre değişiktir. Bu değişim yatırım yapmayı gerektirir. ‘Gelişmiş toplum’lar, her alanda yeni ve farklı fikirleri, anlayışları ve ürünleri teşvik etmek, ilerlemeyi ve sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak için, ayrım gözetmeksizin tüm insanların, tüm doğru, güvenilir ve güncel bilgiye, hızlı, verimli ve etkin erişimini garanti eden ‘öğrenme merkezleri olan bilgi örgütlerine’ yatırım yapmaktadırlar. Çünkü, ‘gelişmiş toplumlar’, toplumlarının sürdürülebilir gelişmesi için sahip oldukları en önemli kaynağın insan ve onun çeşitliliğinin zenginliği olduğunu bilirler.

Bu bağlamda, en önemli ve kalıcı kaynağımızın insan ve onun çeşitliliğinin zenginliği olduğu bilinci içinde olan ve bu bilinçle uygulamalarda bulunan devlet, kamu ve özel kesim yönetimleri ile sivil toplum kuruluşları özlenir.

 

PROF. DR. MESUT YALVAÇ

Prof.Dr. Mesut Yalvaç

Kıbrıs İlim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Ana Sayfa EĞİTİM İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ZENGİNLİĞİ

BU HABERİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

KKTC NÖBETÇİ ECZANELER 16 NİSAN 2021 CUMA

16 Nisan akşamından 17 Nisan sabahına kadar nöbetçi olan eczaneler listesi haberimizin detaylarında. Önemli Not: Bazı eczaneler, gece boyu nöbet tutmuyor olabilir; bazıları ise icap nöbeti...