Piyasalar getiriliyor... Lütfen Bekleyiniz.22 Haziran 2018 Cuma, 12:53

“KKTC Eğitim Bakanlığı, islam Nefretinin Kurumsallaştığı Bir Faşizm Merkezi Haline Getirilmeye Çalışılıyor!

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili ve eski Ekonomi Bakanı Sunat Atun, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşanan diploma skandalını eleştirdi.Sunat Atun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KKTC Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı nefret dolu uygulaması ile açıkca BM İnsan Hakları İhlali yapmış olduğunu belirtti. Yaşanan olayın KKTC tarihine, insan hakları ihlali temelinde ağır bir leke olarak düştüğünü belirten Atun, “insanları kılık kıyafetine göre yargılamak; insan haklarına saygıyı belirgin ve iftihar edilen bir özelliği haline getiren Kıbrıs Türk kültürüne de saygısızlıktır, hakarettir ve ihanettir” diyerek “KKTC Milli Eğitim bakanlığını; KKTC’nde İslam nefretinin kurumsallaştığı bir faşizm merkezi haline getirmeye çalışan Özyiğit”‘i kınayıp derhal istifaya davet etti.

Sunat Atun aynı zamanda “Bu çağda hortlayaran gerici zihniyetin reva gördüğü başörtüsü zülmüne direnen evlatlarımızla gurur duyuyorum. İnancının gereğini yaptığı için diplomaları değersizleştirilmeye çalışılan kızlarımıza hakkettikleri diplomalarını takdim etmek benim için onurdur” diyerek başörtülü bir öğrenci ile çekilen mezuniyet fotoğrafını da paylaştı;

Atun’un paylaşımları şu şekilde;

“Hala Sultan ilahiyat Koleji hükümet dönemimizde alınan bir karar ile hayata geçirilen güzide bir okulumuzdur. Okulların mezuniyet törenlerinin yapıldığı bu günlerde, Hala Sultan İlahiyat Kolejinden mezun olan başörtülü kız öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığınca diplomalarında kullanılmak üzere başörtüsüz fotoğraf şartı getirildiği, bu şarta uymayanların diplomalarının imzalanmadığını tespit etmiş bulunuyorum. Bu durum, KKTC Hükümetinin taşıdığı zihniyetin ortaçağ karanlığına batmış olduğunun açık bir göstergesidir.

İnsan hakları Evrensel Bildirgesi bireylere inanç özgürlüğü sunmakta, ve inancının gereğini tatbik edebilme hürriyetine sahip olunmasını esas olarak kabul etmektedir.

Ancak Son yıllarda üzülerek izlemekteyiz ki Batı uygarlığının bilinçli mücadele verdiği İslamofobi kabusu, bazı çevrelerce sistematik olarak ülkemize enjekte edilmeye çalışılmaktadır. Bu uygulanmadan anlaşıldığı üzere, Eğitim bakanlığı evrensel inanç hürriyetine aykırı olarak ortaçağ aklı ile hareket ederek tam bir Faşist uygulama içerisine girmiştir.

Hak, Adalet ve eşitlik olmadan, adil ve her vatandaşa eşit duran bir yönetim sergilenmesi mümkün değildir. Mevcut durum sadece iç huzuru bozmaya, inananları zülüm ve baskı altına almaya ve artık Batı coğrafyasında dahi barınamayan, İnsan haklarına aykırı İslamafobi zihniyetini KKTC’nde yerleştirmeye hizmet etmektedir.

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 18. maddesine göre herkes, düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir.

Düşünce ve inanç özgürlüğü hakkı, bireylerin din ve inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başlarına veya başkalarıyla topluluk içinde ve kamusal veya özel olarak inançlarının gereği olan ibadetleri yapabilme özgürlüğünü de içerir. Aynı şekilde bu özgürlük dini inançların gerektirdiği öğretimin serbestçe yapılabilmesini de kapsar. Bu haklar BM’nin Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 18. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 9. maddesinde korunmuştur. Buna ilaveten, Birleşmiş İnsan Hakları Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi 4 1. Maddesi “Her insan özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar….” diyerek başlar ve 2. maddesi ise “Herkes; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş ya da ben- zeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu bildirgede öne sürülen tüm hak ve özgürlüklere sâhiptir…” vurgusunu yaparak sözleşme kapsamında “hiç kimse”nin “din”i açıdan ayrımcılığa uğrayamayacağını ve sözleşme çerçevesinde, “din”i inancından ve tercihinden dolayı diğer haklardan da mahrum kalamayacağının altını çizmektedir.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı bu nefret dolu uygulaması ile açıkça BM İnsan Hakları ihlali yapmıştır.

Bu gürüh ancak, giderek artan bir dozda İnanları ötekileştirme, inananlara yönelik kin ve öfke ortamı kurmaya, laik-dindar, örtülü-örtüsüz ayrımını yerleştirmeye ve halkımızı bölme ve ayrıştırmaya hizmet etmektedir.

KKTC Devleti Laik bir Cumhuriyet ise, Bu uygulama laiklik kavramına da tam manasıyla aykırıdır.

İnsanımızın, evlatlarımızın İnançlarını gereğince yaşama özgürlüğünü; diploma almaktan mahrum etme tehdidiyle terörize eden bu zihniyeti kınıyorum.”

Mezun olan genç kardeşlerimizi, hem kendisinin hem de onu gözbebeği gibi yetiştiren ailesinin emeklerinin karşılığı olan, özlemle beklediği hayatının gurur unsurlarından birisi olan mezuniyet diplomasından alıkoymak, sırf başörtülü diye diplomasını imzalamamak tek kelime ile faşist bir uygulamadır.

Bu gece, KKTC tarihine, insan hakları ihlali temelinde ağır bir leke olarak düşmüştür.

İnsanları kılık kıyafetine göre yargılamak, insan hakları ve özgürlüklere saygı kavramlarını kültürünün belirgin ve iftihar edilen bir özelliği haline getiren Kıbrıs Türk kültürüne de saygısızlıktır, hakarettir ve ihanettir.

KKTC Milli Eğitim bakanlığını KKTC’nde İslam nefretini kurumsallaştırmaya çalışan bir faşizm merkezi haline getirmeye çalışan Eğitim bakanını kınıyor ve derhal istifaya davet ediyorum.”

Copyright © 2013 Xturk MultiMedya Tema. Powered by Wordpress.
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz