Piyasalar getiriliyor... Lütfen Bekleyiniz.25 Ekim 2017 Çarşamba, 15:04

Kongrede KAÜ’yü Oya Ertuğruloğlu Temsil Etti

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Girne’de Vuni Palace’da yer alan uluslararası Kongre’de yer alarak KAÜ’yü temsil etti.18-20 Ekim tarihlerinde yer alan (International Conference On Environmental Science and Educational Studies) ICES 17 GİRNE Ulusalarası Kongre’de yer alan araştırması ile Oya Ertuğruloğlu KAÜ’yü temsil etti. Araştırmayı yürüten diğer akademisyen arkadaşlarıyla birlikte hazırlamış oldukları çalışmada tükenmişlik sendromu ele alınmuş ve özel eğitim alanında çalışan hocaların yaşamakta oldukları tükenmişlik düzeyleri ile yaşam doyumlarına ilişkin görüşleri üzerinde duruldu.

Araştırmanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Dairesi Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim merkezleri ve kaynak odası bulunan ilkokullarda yapıldığı bu araştırmanın amacının özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile yaşam doyumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi olduğu belirtildi.

Tükenmişlik kavramı ilk olarak 1970’li yılların başlarında Freudenberger tarafından tanımlan Freudenberger tükenmişliği “başarısız olma, yıpranma, aşırı yüklenme sonucu güç ve enerji kaybı veya karşılanamayan istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında tükenme durumu” şeklinde tanımlandı.

Günümüzde önemli bir yeri olan ve özellikle insanlarla iletişim halinde olan meslek gruplarında çok görülen tükenmişlik senrdomu; duygusal süreçlerin yoğunluğu, sürekli insanlarla ilişkinin ve etkileşimin gerekliliği, kişilik özelliklerinin çalışmaları doğrudan etkilemesi stresin daha yoğun yaşanmasına neden olmaktadır. Yaşanan stresle başa çıkmadaki yetersizlikler ve bunun sonucunda stres düzeyinin üst seviyelerde hissedilmesi ise tükenmişlik yaşanmasına neden olmaktadır.

Kongrede, bulgular, katılımcıların tükenmişlik düzeylerinin yaşlarına, belirli özür grubunda çalışıp çalışmama durumuna göre; yaşam doyumu durumlarının ise mezun olunan alan durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı gösterildi.

KAÜ’de Rektör Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Doç Dr. Oya Ertuğruoğlu, bu çalışmanın özel eğitim alanında çalışmakta olan hocalarımıza ışık tutacağı ve alana sağlayacağı katkılar açısından önemli olduğunun altını çizdi.

 

Copyright © 2013 Xturk MultiMedya Tema. Powered by Wordpress.
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz