22 Şubat 2020 Cumartesi, 17:42

“Sosyal adaletin sağlanmadığı toplumların geleceği olmaz”

LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu, “Dünya Sosyal Adalet Günü” dolayısıyla
açıklamalarda bulunduLefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül
Hablemitoğlu, “Dünya Sosyal Adalet Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, sosyal
adeletin önemine dikkat çekti.

Hablemitoğlu, sosyal adaletin ulusların içinde ve arasında barışçıl bir yaşam için temel bir
ilke olduğunu ve insanların cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken, din, kültür ya da fiziksel ve zihinsel
engel farklılıkları nedeniyle karşılaştıkları ayrımcılığı ve dışlanmayı ortadan kaldırma
hedefinin bulunduğunu dile getirdi. “Birleşmiş Milletler dünya sosyal adelet gününün birincil
amacının insanların eşit, refah içinde, ayrımcılığa, şiddete, sömürüye maruz kalmadan mutlu
ve barış içinde bir yaşam sürdürebilmelerini vurgulamak olduğunu belirtiyor” diyen
Hablemitoğlu, bu doğrultuda Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Bildirgesi’nin
ülkelerin gündemine getirildiğini ifade etti.

“Eşitsizliğin insanların yaşamında yaratacağı boşlukları sosyal adalet kapatabilir’’
Hablemitoğlu, Sosyal Adalet Bildirgesi’nin, her alanda gösterdiğimiz tüm çabaların
odağında “sosyal adalet”in yer almasını, nihai olarak yoksulluğu ortadan kaldırmayı
hedeflediğini ve bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen temanın önemli ve anlamlı bir
mesaj verdiğini dile getirdi. Mesajın “Eşitsizliğin insanların yaşamında yaratacağı boşlukları
sosyal adalet kapatabilir’’ olarak belirtildiğini dile getiren Hablemitoğlu, “Bu tema, sosyal
adaletin hem kavramsal hem de eylem olarak bir misyonu olduğunu bize söylüyor.

Bu
misyon, herkes için sosyal adaleti aramak, kalkınmayı insanlık onurunu koruyarak
eşitsizliklere yol açmadan gerçekleştirmek ve kalkınmanın kazanımlarından tüm insanlığın
adil olarak pay almasını sağlamaktır. Sosyal adalet bir inanç ve erdemdir. Sosyal adaleti;
ancak toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadınların, çocukların, yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin
haklarını desteklediğimiz zaman ilerletebiliriz” dedi. Hablemitoğlu, bunun için de, istihdam,
sosyal koruma, yardım ve sosyal destek, çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler konusunda
temel ilkeleri ve hakları benimseyerek yaşama geçirebilirsek, herkes için adil bir yaşamı
güvence altına alınabileceğine dikkat çekti.

Sosyal adalet, kimseyi dışarıda bırakmayan toplumlar inşa etmek için bize bir yol
haritası belirler
“Elimizdeki veriler, bugün yeryüzünde 2 milyardan fazla insanın kırılgan bir yaşam
sürdürdüğünü, bu insanların yaklaşık 500 milyonunu gençlerin ve kadınların oluşturduğunu
ortaya koyuyor. Dünyada tüm çalışanların %60'ından fazlasının herhangi bir iş sözleşmesi
yok” diyen Hablemitoğlu, “Kabul edelim ki, sosyal adalet, kimseyi dışarıda bırakmayan
toplumlar inşa etmek için bize bir yol haritası belirliyor. Bu noktada ilgili meslek alanlarının
sahadaki müdahalelerine daha fazla yer açarak sosyal adaletin ilerletilmesine katkıda
bulunabiliriz. Sosyal adaleti sağlayamıyorsak yoksulluğun derinleşeceğini ve toplumların bir
geleceği olmayacağını anlamak durumundayız” dedi.

Copyright © 2013 Xturk MultiMedya Tema. Powered by Wordpress.
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz